Počasí


Jak efektivně řídit sám sebe?

Napsala: Nikola Šmorancová

Datum: 17. října 2010

Lidé mají často potřebu poznat dobře všechny okolo, vědí o jejich problémech, ale znají dobře sami sebe? To, jaké máte mínění o sobě, jak se sami k sobě chováte, tak působíte na své okolí – promítáte ostatním své zrcadlo, jak se vidíte a právě cítíte. Znáte se opravdu tak dobře, jak si myslíte? Tuto otázku by si měli položit všichni, nejvíce však lidé a pracovníci, kteří působí každý den na své podřízené a jsou v kontaktu s lidmi všeobecně více.

Sebeřízení pro každého

Položte si několik otázek na svoji osobu a sami si na ně odpovězte. Výsledek vám napoví, jak jste na tom se svým sebevědomím a sebeřízením.

  • Umím odolávat stresu a emočně vypjatým situacím?
  • Jsem spíše pesimista/optimista?
  • Umím kontrolovat své chování?
  • Umím efektivně naslouchat druhým?
  • Jsem dostatečně empatický? Umím se vcítit do lidí okolo sebe?
  • Jsem sebevědomí – umím sám sebe ocenit?
  • Mám nastavené své životní cíle?
  • Jsem flexibilní v komunikaci s lidmi?

Pokud jste si na většinu otázek pravdivě odpověděli kladně, nemá smysl se obávat, že byste svoji sebereflexi nezvládali – právě naopak! Ti z vás, kteří si na některou z otázek odpověděli záporně, měli by se zaměřit právě na tu danou oblast a posílit ji.

Lidé pracující s lidmi by měli ve své funkci vynikat nejen znalostmi daného oboru, ale zejména znát dobře své reakce a chování. Při práci s lidmi je důležité umět odhadnout a předvídat, pochopit chování lidí a být sám k sobě zdravě sebekritický. Z dobrého leadra musí být cítit odhodlání, tah na branku, sebevědomí, vnitřní energie, kterou dává nejen do práce, ale i do lidí okolo sebe. Věřit sobě i lidem ve vašem týmu patří mezi nejdůležitější složky efektivní a úspěšné společnosti.

Poznat sám sebe je výhoda!

Naslouchat své intuici je vlastně téměř jediné, co k poznání sebe sama skutečně potřebujete. Sledováním svého chování a jednání docílíte toho, že přesně víte, v jakých situacích reagujete unáhleně, a kde cítíte napětí. Soustřeďte se tedy hlavně na své reakce, kde pociťujete nepříjemné napětí, tam je potřeba zaměřit pozornost a začít pracovat. Buďte k sobě zdravě sebekritičtí.

Pomoc! Já si nevěřím

Možným důvodem, proč sami sebe nechcete poznávat, nebo se vám nechtějí odkrývat další součásti vaší osobnosti, je nízké sebevědomí.

Znaky nízkého sebevědomí

Bojím se stanovit si vyšší cíle, neúspěch nesu těžce, jsem životní pesimista – připravuji se vždy na to nejhorší, raději se neukazuji – mohu se ztrapnit, lidé moji snahu neocení. Jsem neschopný, ostatní se mi budou smát.

Jak odstranit nízké sebevědomí?

Jak odstranit nízké sebevědomí si můžete přečíst v dalším našem článku.

Pokud máte pocit, že si sami pomoci nedokážete, vyhledejte naše odborníky, kteří vám rádi a ochotně pomohou problém vyřešit.

Další zajímavé články: „Jak odstranit nízké sebevědomí

Životní poradna
Všechna práva vyhrazena © 2010-2018 Nikola Šraibová, Michaela Lišková

Copyright | Zajímavé odkazy | Životní koučink Praha, Šťastná žena, Vztahový koučink Mentální trénink a sportovní koučink