Počasí


Jak rozpoznat a zvládat depresi?

Napsala: Nikola Šmorancová

Datum: 9. prosince 2010

Tento nepříjemný pocit zažívá v dnešní době čím dál, tím více lidí. Uspěchaná doba, komplikace v partnerství, potíže v práci, nedostatek sebevědomí, toto všechno může ovlivňovat zásadně psychický stav člověka. Dle mého názoru je dobré dozvědět se o tomto pocitu více a případně se bránit včas. Nenechte se zužovat nepříjemnými pocity, když nemusíte. Vždy je tady pro vás někdo, kdo vám bude naslouchat a poradí, jak se deprese nadobro zbavit. Pokud sami prožíváte tyto pocity, nenechte si je pro sebe a dostaňte je co nejdříve ze sebe ven.

Co je to deprese?

V depresi člověk prožívá celou řadu nepříjemných pocitů. Nejčastěji se depresivní pocity vyznačují jako únava, vyčerpání, skepse, neuspokojení, nešťastnost, nepochopení od okolí nebo netečnost.

Dle odborníků téměř 25 - 30% populace trpí v některých situacích jistým druhem deprese. Zejména ženy jsou na tom dle statistik až o 100% hůře než muži. Deprese je stále rozšiřujícím se „onemocněním“, což značí i stále více se zvyšující prodej antidepresiv. Deprese a stres jsou zároveň varováním pro nás všechny. Jde o jisté upozornění, že bychom měli dbát o duševní hygienu, tedy nedržet v sobě nepříjemné a stresující pocity, komunikovat a chodit mezi lidi zejména o svátcích, kdy jsou depresivní pocity například z osamění na vzestupu.

Co je dobré o depresi vědět?

Důležitá informace je především ta, že deprese je duševní nemoc, která se dá léčit a tudíž je vyléčitelná. Je dobré ji začít léčit včas, nejlépe za pomoci odborníků. Většina populace zažije alespoň jednou v životě depresi. Přispívají tomu i výše zmíněné vlivy a uspěchaná doba, která nás nenechá odpočinout.

Pojďme si tedy zmínit nejpodstatnější příznaky deprese:

  1. Absence energie, snížená chuť k jídlu, nespavost nebo přílišná spavost
  2. Snížená schopnost koncentrace, malé sebevědomí, myšlenky na sebevraždu
  3. Skeptičnost, nezájem o život, snížená schopnost pohybu, pocit viny a nedostatečnosti
  4. Špatné mezilidské vztahy, nezdravý životní styl
  5. Špatně nastavený způsob myšlení, předsudků (zejména díky rodičům)
  6. Nedostatek serotoninu (důležitého neurotransmiteru v mozku), vliv dědičnosti

Kdo depresí trpí nejčastěji?

„Postiženími“ jsou zejména lidé pracující v lékařském odvětví nebo pracující s lidmi celkově. Ohrožení jsou ale bezesporu všichni, proto by se každý měl zajímat o prevenci, která je v každém případě důležitá.

„K depresi dochází, když člověk již nemá pro co žít, když nenachází další životní cíle. Snadno má pak záchvaty hluboké deprese.“ (Edwin Aldrin - 2. muž na Měsíci)

Léčba deprese

Pokud jste si diagnostikovali některé z výše zmíněných příznaků, ještě nutně neznamená, že trpíte těžkou depresí. Je ale dobré se postarat o to, aby se nepříjemné pocity nerozšiřovaly, proto je výhodné vyhledat odborníka, který vám pomůže problém analyzovat a nastavit účinné řešení. V případě těžší deprese se nasazují také antidepresiva, která umí „bolest“ utlumit, ale nevyřeší problém jako takový.

Pokud se již delší dobu necítíte dobře, objednejte se na 60 minutovou nezávaznou konzultaci zdarma, kde vás odborníci vyslechnou a nastaví společně s vámi nejúčinnější řešení. V případě, že preferujete jiný než osobní kontakt, využijte naší nabídky Odborné analýzy.

Další zajímavé články: „Stop manipulaci!

Životní poradna
Všechna práva vyhrazena © 2010-2018 Nikola Šraibová, Michaela Lišková

Copyright | Zajímavé odkazy | Životní koučink Praha, Šťastná žena, Vztahový koučink Mentální trénink a sportovní koučink