Počasí


Koučování - podnikněte cestu za svým cílem

Napsala: Nikola Šmorancová

Datum: 16. února 2011

V tomto článku máme za cíl obeznámit vás s pojmem koučování. Co to koučování vlastně je? Vzhledem k tomu, že každý považuje koučování za něco jiného, rády bychom tento pojem uvedly na pravou míru. Ne každý, kdo se koučinkem zabývá, dělá skutečně to, co dělat má. Pojďme se tedy na problematiku koučinku podívat blíže.

Co je koučování a jaký je jeho cíl?

Koučování je soustavný proces, během kterého se kouč snaží využitím řízené diskuze a transformačních rozhovorů přimět koučovaného k seberozvíjení a lepšímu dosahování cílů. Jedná se o jistý druh komunikační dovednosti, jejímž základem je umění komunikace, vedení rozhovoru a aktivní naslouchání.Jádrem koučovacích rozhovorů je efektivní zpětná vazba. Koučování má především za cíl zlepšit pracovní výkon, změnit chování či jednání a zefektivnit výsledky koučovaného.

Jak poznáte dobrého kouče?

Hlavními vlastnostmi dobrého kouče je empatie (umění se vcítit), pozitivní myšlení a umění motivovat komunikačního partnera.

 • Aktivně naslouchá a zcela otevřeně komunikuje, projevuje zájem a snaží se pomoci v případě potřeby.
 • Klade otevřené otázky pro lepší motivaci, zaměřuje se na rozvoj koučovaného.
 • Otázkami přivede koučovaného k lepšímu pochopení procesu.
 • Zaměřuje se na cíl a rekapituluje výsledky.
 • Je profesionál – veškeré konzultační záležitosti si nechává pro sebe a nešíří je do svého okolí.
 • Dokáže s koučovaným překonat obavy a umí „problémy přetvořit ve výzvy“.
 • Nezasahuje do práce, raději naslouchá a zároveň koučovaného směruje.
 • Jaké typy koučování existují?

  • Proaktivní koučování (firemní koučink, pracovní motivace)

  Používá se zejména při vyhodnocování pracovního výkonu, jako součást delegování, před zahájením plánované aktivity nebo po konci nařízené práce.Tento typ koučování využívají hlavně firmy pro zlepšení výkonu svých pracovníků nebo jednotlivci, kteří mají zájem se zlepšit především v oblasti práce a motivace.

  • Reaktivní koučování (životní koučink – vztahy, zdraví, osobní růst)

  V případě, že má klient za cíl řešit konkrétní problém. Když si přeje dosáhnout životní změny, efektivně dosahovat svých cílů či v případě, že zjistí pokles ve výkonu v určité životní oblasti a potřebuje podporu.

  Jaké jsou hlavní principy koučování?

  • Jakým způsobem a co se bude dít?
  • Jak často a po jakou dobu?
  • Jakou bude mít koučovaný zpětnou vazbu?
  • Jaká opatření se uskuteční, aby byly odstraněny nedostatky?

  Jak probíhá koučovací rozhovor?

  Kouč by si měl s koučovaným nejdříve stanovit cíl rozhovoru.

  • Zjistit současný stav (co dělá dobře, co neefektivně) a odhalit slabé stránky.
  • Dohodnout se na způsobu zlepšení, jak by mohl koučovaný svých cílů dosahovat?
  • Kouč správnými otázkami navádí koučovaného, aby sám přišel na způsob zlepšení.
  • Kouč a koučovaný si stanový různé varianty, které povedou ke zlepšení a dohodnou se na cílech (cíle však musí být pro koučovaného reálné).
  • Na konci konzultace se rekapituluje, co se koučovaný dozvěděl/naučil a jak by mohl svých cílů efektivněji dosahovat nebo popřípadě změnit své chování.

  V tomto článku jsme vám zodpověděly základní otázky týkající se koučování. Pokud máte potřebu se na cokoliv zeptat, obraťte se prosím na odborníky Životní poradny, kteří vám rádi zodpovědí další vaše dotazy týkající se koučování nebo čehokoliv jiného.

  Více o našich koučinkových programech nalezenete v sekci Koučink.

  Další zajímavé články: „Jak na žárlivost

  Životní poradna
  Všechna práva vyhrazena © 2010-2018 Nikola Šraibová, Michaela Lišková

  Copyright | Zajímavé odkazy | Životní koučink Praha, Šťastná žena, Vztahový koučink Mentální trénink a sportovní koučink