Počasí


Znáte svoje možnosti? - část 2.

Napsala: Michaela Lišková

Datum: 2.5. 2011

V první části článku Znáte svoje možnosti jsme si popsali sílu dlouhodobě ukotvených návyků. Pro připomenutí jsme na příkladu jízd v autoškole demonstrovali, jak mocný nástroj vaše mysl ve skutečnosti je a jak silná se jeví být v tvorbě a ukotvování nových návyků. V této části se na proces tvorby nových návyků podíváme blíže. Na konkrétním příkladě si projdeme efektivní způsob sebevědomého vystupování a nabídnu vám silné motivační výroky.

Síla motivačních vět

Pohledem neurovědy je vznik nových návyků vznikem nových neurospojení v mozku. O samotném návyku hovoříme až v případě, kdy jsou tato spojení propojena s dlouhodobou pamětí. Toho je možné dosáhnout pouze častým a pravidelným opakováním. Z toho důvodu je velmi podstatné, jakým způsobem si nový návyk, který si přejete osvojit, do vašeho mozku zapíšete.

K ukotvení nového návyku vám pomohou silné motivační výroky. V literatuře se můžete setkat s pojmy jako mantra, afirmace, pozitivní myšlení. Každý vytvořený výrok musí splňovat určité charakteristiky. Měl by být jasný, stručný, konkrétní, pozitivní, osobní a přítomný.

Být sebevědomějším ve vystupování

Dejme tomu, že byste chtěli vystupovat sebevědoměji.

Špatně formulovaný motivační výrok je: “ Nechci se stydět.“ nebo „Chtěl bych si víc věřit.“

Výrok „Nechci se stydět“ nedává mozku jasnou informaci o tom, co skutečně chcete. Mnoho mých klientů skutečně neví, co chtějí. Jedna část koučovacích rozhovorů toto dilema velmi úspěšně řeší.

Výrok „Chtěl bych si víc věřit“ má stejný nulový dopad jako předcházející výrok. Podmiňovací způsob je pro mozková spojení natolik neurčitý, že nebude schopen vytvořit dostatečné množství energie k dlouhodobému zažití.

Jak tedy správně formulovat výrok pro člověka, který si přeje vystupovat sebevědoměji?

„Věřím si při vystupování na veřejnosti.“

„Mám přirozené sebevědomí.“

Takto formulované výroky jsou pro mozek jasné, věcné a cílené. Díky nim si mozek prostřednictvím vizualizační schopnosti udrží pozornost, zaměření a získá dostatečné množství energie a nadšení pro jejich hluboké zapsání.

Efektivní náhrada

Připomeňme si, že častým a pravidelným opakováním (trénováním) silného, motivační výroku spojeným s vizualizací, vzniknou pevné neurospoje. Neznamená to však, že by ty původní spoje zanikly. Tím, že se přestanou používat, pouze ochabnou. Můžete si to představit jako zarostlou lesní pěšinu. Víte, že tam je, ale nikdo po ní nechodí. Vy po ní nechodíte, máte totiž vyšlapanou jinou, novou, která vám víc vyhovuje.

Umění sebepoznání

Své silné motivační výroky by si měl každý vytvořit sám. Z počátku se vám to může zdát těžké, ale nedejte se. I tvorba silných, motivační výroků je návyk (nový neurospoj), který se častým a pravidelným opakováním stane vaší přirozenou součástí. Své výroky si můžete pronášet nahlas nebo potichu. Nejúčinnější způsob je dívat se při tom na sebe do zrcadla. Možná to z počátku bude překvapivě těžké, protože jste si sami se sebou ještě nikdy nepovídali. Nenechte se odradit. Začněte postupně, nejprve výroky pronášejte v duchu, dívejte se při tom na váš obraz v zrcadle a vnímejte, co se ve vás děje. Pokud pocítíte nepříjemné tlaky v okolí žaludku, zřejmě vámi navržený výrok není tím pravým. Pozměňte ho. Zcela určitě poznáte tu správnou větu. Jakmile si osvojíte tichý přednes, vrhněte se do hlasitého, zřetelného a důrazného pronesení správného výroku.

Silné motivační výroky

Nakonec vám nabízím seznam silných motivační výroků zaměřených na zvýšení sebevědomí. Možná vám některá z nich budou inspirací pro vytvoření vašich vlastních.

Důvěřuji svým schopnostem.

Každým dnem se stávám lepším.

Denně se snažím dělat vše, jak nejlépe umím.

Jsem silná a schopná osobnost.

Pracuji na svém sebevědomí a daří se mi to.

Mou silnou stránkou je mé rozhodné vystupování.

Jsem pyšný/á na to, co jsem dosáhl/a.

Můj úspěch pramení z toho, že si věřím.

Další zajímavé články: „Znáte svoje možnosti? – část 1.

Životní poradna
Všechna práva vyhrazena © 2010-2018 Nikola Šraibová, Michaela Lišková

Copyright | Zajímavé odkazy | Životní koučink Praha, Šťastná žena, Vztahový koučink Mentální trénink a sportovní koučink