Počasí


Jak s klienty spolupracujeme?

Konzultace osobního rozvoje a růstu spočívají v odkrývání souvislostí mezí tím, co se nám v životě děje (co nás trápí, nebaví, schází nám, nejde nám...) a tím, jak se sami (většinou podvědomě) na těchto situacích podílíme. V našem podvědomí máme uloženo mnoho představ, vzorců a postojů, které jsme během svého života převzali od rodičů, svého okolí. Většinu z nich si neuvědomujeme, ale přesto nás ovlivňují. Mnohé jsou velmi užitečné, ale některé zkreslují naše vnímání, působí nedorozumění ve vztazích, stojí v cestě k dosažení našich cílů atd. Během rozhovoru se zaměřujeme právě na mapování těchto nesrovnalostí. Když je pojmenujeme a odhalíme, čeho v našem životě jsou součástí, získáme nad nimi kontrolu a můžeme začít pracovat na jejich změně tak, aby byly více v souladu s realitou. Během konzultací budete dostávat otázky, které poslouží jako vodítka, jak se ke skrytým vzorcům a představám v podvědomí dostat. Společně pak můžeme hledat, proč se Vám nedaří žít život tak, jak byste si představovali a přijít na to, jak ho změnit.

Nabídka koučování

Je zcela na klientovi, čeho chce dosáhnout, jaký problém se rozhodne řešit či jakou situací se rozhodne zabývat – je jen a jen na něm, co ve svém životě označí za neuspokojivé a hodné změny. Podstatou není, zda jsme či nejsme "manažeři", ale zda chceme být manažery svého života. To znamená, zda chceme převzít zodpovědnost za své problémy a aktivně hledat, jak si je vytváříme. Zda jsme rozhodnuti, že „takhle už to dál nejde“ a jsme ochotni udělat, co je třeba, abychom svůj život změnili ke své spokojenosti. Koučování je naprosto nevhodné pro všechny, kteří hledají jakýkoli druh záchrany, zázračnou pilulku, nebo očekávají, že se jejich život změní za 1-2 sezení. Nespokojení budou i ti, kteří doufají, že změnu udělá někdo za ně. Dále je koučování nehodné pro ty, kteří „by sice rádi něco v životě měli jinak“, ale „ono to vlastně tak špatné není“. Dokud jsme spokojeni s tím, jak situace vypadá, je jen velmi malá šance, že zmobilizujeme svou energii a budeme ochotni hledat cesty jak situaci změnit, když nám vlastně až tak nevadí.

Co je koučink?

Koučování je přístup, jehož cílem je umožnit klientovi, aby objevil svůj potenciál a dokázal naplno využít, a uplatnit své možnosti a schopnosti. Koučování se neomezuje jen na manažery či jejich zaměstnance, ale je to přístup zcela vhodný pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na změnách ve svém životě. Důležitým momentem v procesu koučování je zodpovědnost za změnu, která spočívá na klientovi. Tento moment hraje zásadní roli v motivaci. Klient, který si je vědom, že změna jeho vlastního života záleží na něm a neočekává, že to za něj udělá někdo jiný, k procesu koučování přistupuje s větším odhodláním a tím si v důsledku odnáší mnohem větší výsledky.

Co je naším společným cílem?

Naším společným úkolem je podchytit včas všechny negativní myšlenky a pomocí koučovacích technik je přeladit do žádoucího stavu. Vy můžete udělat totéž. Na vás záleží, kterou životní situaci obrátíte ve svůj prospěch. Vy jste tvůrci vašeho života. Každý z vás má potenciál, kterým naplní svůj život. Je jen na vás, jaký životní styl si utvoříte.

Na dotazy týkající se průběhu konzultací vám v rozhovoru odpovídají naši poradci.

Všechna práva vyhrazena © 2010-2018 Nikola Šraibová, Michaela Lišková

Copyright Zajímavé odkazy| Životní koučink Praha

, Šťastná žena

, Mentální trénink a sportovní koučink